งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC2019)

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมปฏิบัติงานและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC2019) เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติเพื่อต่อยอดในระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562

โดยมีผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัล Very good paper จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่
1. แอปพลิเคชันความจริงเสริมพยัญชนะไทย (3 – 6 ปี)
รางวัล Good paper award จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่
1. การประยุกต์ใช้คอนโวลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กในระบบการตรวจสอบสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
2. Ayutthaya survivor game 3D
3. AR อุทยานประวัติศาสตร์เครื่องสังคโลกและอาวุธโบราณสมัยสุโขทัย
4. แอปพลิเคชั่นแนะนำเเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ฝั่งธนบุรี – ฝั่พระนคร
5. แอปพลิเคชัน 236 ปี ใต้ร่มพระบารมีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เขาทำได้ SDU-Com Sci 58

ขอแสดงความยินดี กับนายสุธีนาถ วุฒิจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบ Test of English for International Communication หรือ TOEIC ได้คะแนน 750 จากสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2562

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนำเสนอผลงาน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. นายณัฐพล ศุภผล และ นายนพพล เขื่อนคำป้อ โครงงาน “ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยา” โดยมี อาจารย์อรศิริ ศิลาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. นายกฤตภาส บำรุงสกุลชัย และ นายอคิราภ์ แสงณรงค์ โครงงาน “หุ่นยนต์รถบังคับด้วยเสียง” โดยมี อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 3. นางสาวณัฐฐิณี จรกา และ นางสาวกาญจนา แสวงสุข โครงงาน “หุ่นยนต์สำรวจวัตถุต้องสงสัย” โดยมี อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อีกหนึ่งผลผลิตและความภาคภูมิใจของ SDU-Comsci55

อีกหนึ่งผลผลิตและความภาคภูมิใจของ SDU-Comsci55
นายภัทร ภัทรภิรมย์ หรือพี่เซ ศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลังจากได้ รองแชมป์โลก ปี 2018 กลับมา ในปี 2019
พี่เซย้ายทีมเข้าสังกัดทีม“ปราสาทสายฟ้า” Buriram United โดยโปรแกรมล่าสุดเป็น การแข่งขันอีสปอร์ต เกม ROV รายการโปรลีก 3 ซึ่งคู่บิ๊กแมตช์เป็นการพบกันระหว่าง Bazaar Gaming แชมป์เก่า พบกับ Buriram United ก่อนทีม “ปราสาทสายฟ้า” จะโชว์ฟอร์มแกร่งผลเอาชนะไปขาดลอย 2 – 0 เกม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

งานประลองเวทจตุภาคี JATUPHAKEE 2019

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อกีฬาสานสัมพันธ์อะตอม ครั้งที่ 4 “งานประลองเวทจตุภาคี JATUPHAKEE 2019” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 19.30 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รางวัลอันดับ 2 การแข่งขันทีมกีฬาฟุตบอลสี่เส้า ณ มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสังสิทธิ์ บุญประสงค์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รางวัลอันดับ 2 การแข่งขันทีมกีฬาฟุตบอลสี่เส้า ณ มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2561 เนื่องในงานฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส่งทีมฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เส้า ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว, วิทยาลัยการเกษตรเวียดนาม ประเทศเวียดนาม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 ทีม เวียดนาม (วิทยาลัยการเกษตรเวียดนาม)
อันดับ 2 ทีม ไทย (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
อันดับ 3 ทีม จีน (มหาวิทยาลัยกวางสี)
อันดับ 4 ทีม ลาว (มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว)

Smart LED HACKATHON 2018

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบ ด้วยนายอมรเทพ ศรีละออง นายณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ และนายเอกพจน์ เพชรแก้ ที่เข้าผ่านการคัดเลือกจำนวน 19 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน Smart LED HACKATHON 2018 ในหัวข้อ Simple & Easy Accesss : Assets information วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2561

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวรายงานต่อประธาน และภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาชั้นปี4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 โครงงาน อาทิ โครงงานเรื่องราวตากผ้าอัจฉริยะ โครงงานระบบหุ่นยนตร์รถบังคับด้วยเสียง โครงงานหุ่นยนตร์สำรวจวัตถุต้องสงสัย โครงงานระบบอ่านข้อความอัตโนมัติ ฯลฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)” จังหวัดอุบลราชธานี

 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการอบรมครั้งที่ 2 ณ ศูนย์อุบลราชธานี จัดขึ้นในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากรณ์ เนตรหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ อาจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับเด็กปฐมวัย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุก และเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อหน่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพได้เพื่อรองรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เข้าสู่พลเมืองยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย
  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมอง
  กิจกรรมที่ 2 การเขียนโค้ดสร้างเสียงเพลงตามจินตนาการ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต สามารถออกเสียงตามทำนองเพลงและฝึกทักษะการใช้ภาษา
  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่ม การบูรณาการทักษะดิจิทัลที่ 1 ถึง ทักษะดิจิทัลที่ 6 เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากจังหวัดนครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ พิจิตร และอุบลราชธานี รวม 220 คน จัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สำหรับโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล และบุคลากร ทางการศึกษา ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำกระบวนการที่เกิดจากการอบรมไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนางาน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสื่อเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

การประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

นายสิรวิชญ์ โพธิ์อยู่ นางสาวกัญญาณี วงค์ขุมเงิน และ นางสาวเกวลิน อินธิยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันและผ่านเข้ารอบคัดเลือกในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
download e-Book