ขอเชิญ คณะอาจารย์ และ ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานบายเนียร์ Night Party CS 26 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai (ชั้น7 ห้อง รามบุตรี) ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สิทธา สายใหม่ (เปอร์) 0863996589
พรศิริ รักษาสุข (ขวัญ) 0875695672

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่หน่วยงานและบุคลากรหลักสูตร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลบูชาพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แจ้งข่าวการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2561 ตามปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สนใจเข้าศึกษาและดูข้อมูลเพิ่มเติม  <<< คลิก >>>


 

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร: 02-244569-1
โทรสาร: 02-2450551
Facebook Page : ComputerScience @SDU
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์

รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ตัวเเทนระดับเขต การดูแลเด็กในการแข่งขัน ให้เด็กฝึกการใช้ ActionScript 2.0 โดยการเขียนโค้ดและฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างเกมส์ให้ตรงกับหัวข้อที่สุ่มได้