นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมงาน “วิ่งรอบรั้ว..ทัวร์รอบเมือง” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561ซึ่งเป็นการวิ่งบนเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยผ่านสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนต่างๆ ได้แก่ พระลานพระราชวังดุสิต , วังสวนจิตรลดา , วังปารุสกวัน , วัดเบญจมบิตรดุสิตวนาราม , วัดอินทรวิหาร , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กระทรวงคมนาคม , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงศึกษาธิการ , ชุมชนสวนอ้อย , ชุมชนเทเวศร์ , ชุมชนบางลําภู , ชุมชนวัดบวร เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *