นายสังสิทธิ์ บุญประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยกวางสี ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *