อบรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรม📚📒✍️โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มการเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
27•06•2560

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *