พิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่หน่วยงานและบุคลากรหลักสูตร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลบูชาพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *