ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *