กิจกรรม รางน้ำสัมพนธ์

หลักสูตรวิทยากาคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม “รางน้ำสัมพนธ์” ใส่บาตรอาหารแห้ง.. เป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ลานน้ำพุ คิงพาวเวอร์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *