กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี2559

ตัวแทนนักศึกษาปี4 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต🚩เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรอาหารแห้ง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี2559 คิงพาวเวอร์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *