กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์

รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ตัวเเทนระดับเขต การดูแลเด็กในการแข่งขัน ให้เด็กฝึกการใช้ ActionScript 2.0 โดยการเขียนโค้ดและฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างเกมส์ให้ตรงกับหัวข้อที่สุ่มได้