ตัวแทนบริษัทออราเคิลร่วมประชุมกับสวนดุสิตเพื่อจัดอบรมจาวาโปรแกรมมิ่งและการใช้ฐานข้อมูลออราเคิล

 

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคุณ สิริพิลาส แจ่มประวิทย์ โปรเจ็กต์โคออร์ดิเนเตอร์ จากออราเคิลอะคาเดมี เพื่อจัดอบรมอาจารย์สายไอที ในหัวข้อ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล เพื่อให้อาจารย์มีเทคนิคที่ดีในการสอนนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา โดยในทีประชุมได้ตกลงกันว่าจะจัดอบรม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ในวันที่14-15 มิถุนายน 2559 และหลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล ในวันที่17-18 พฤษภาคม 2559 ทั้งสองหลักสูตรจัดอบรมที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุดท้ายในที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่ออัพเดตเทคโนโลยีในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
oracle4

oracle1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *