สวัสดีครับ พี่ชื่อ อาร์ต นายวิสัชชนา สุทาธรรม จบการศึกษาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครับ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน Network Engineer บริษัท Dimension Data (Thailand) ทำในส่วนโปรเจ็ค TRUE ดูแลในส่วนงาน Network MPLS 4G ของผลิตภัณฑ์ CISCO ครับ
ความประทับใจที่ได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็คือ อาจารย์ที่นี่ใจดีเป็นกันเองตั้งใจสอนมาก มีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ถามได้ทุกเวลาปรึกษาได้ทุกเรื่อง
ความรู้ที่ได้จากที่นี่ คือ มั่นใจได้เลยว่าถ้าตั้งใจเรียนแล้วจบจากที่นี่ จะมีความรู้ความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่นเลยครับ และบางคนกลัวว่ามาเรียนที่นี่จะหางานทำยากพี่คิดว่าการที่บริษัทจะรับหรือไม่รับเข้าทำงาน ในปัจจุบันจะดูที่ความสามารถมากกว่าสถาบันและสวนดุสิตก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่นเลย
การเรียนตอนปี 1 – ปี 2 จะได้เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกคน และจะเลือกสายตอนปี 3 ซึ่งพี่ได้เลือกสาย Network และก็ไม่ผิดหวังเพราะที่นี่ได้นำเอาหลักสูตร CCNA มาสอนและได้ฝึกหัดกับอุปกรณ์จริง และหลังจากเรียนจบพี่ก็ไปสอบ Cert. CCNA และได้ Cert. CCNA มา ซึ่งเนื้อหาในข้อสอบไม่ได้หนีไปจากที่อาจารย์สอนเลย จึงทำให้มีโอกาสที่จะได้ทำงานในบริษัทใหญ่ๆ มากขึ้น Cisco Certified Network Associate (CCNA) คือ ประกาศนียบัตรของผลิตภัณฑ์ CISCO ที่ผู้ที่ได้รับต้องมีความรู้ในเรื่องของระบบเครือข่ายในระดับปฏิบัติงานได้ โดยสามารถติดตั้งและดูแลจัดระบบเครือข่ายขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางได้
กิจกรรมที่ทำตอนเรียนก็จะมี รับน้อง การแข่งขันกีฬาคณะ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆที่ให้น้องๆ ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยเหลือเรื่องการเรียนและการทำงานในอนาคต
สุดท้ายขอฝากถึงน้องๆที่เรียนอยู่และน้องๆที่คิดว่าจะเข้ามาเรียนที่นี่ว่า ขอให้ตั้งใจเรียนเพราะวิชาทุกวิชาเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่น ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกด้านให้หาด้านที่ตัวเองถนัดและทำให้ดีที่สุดครับ